Nasi słuchacze zdali maturę ustną z języka angielskiego
na poziomie rozszerzonym z wynikami 85-100%.

Młodsi słuchacze dostali się do klas dwujęzycznych w gimnazjum.

Mamy też w swoim gronie finalistkę:
VIII Ogólnołódzkiej “Małej Olimpiady” Języka Angielskiego
dla klas VI.