Jesteśmy szkołą preferującą bezpośredni kontakt ze słuchaczem. Zajęcia odbywają się w małych grupach (6-12 osobowych) oraz mini grupach (2–4 osobowych) jednolitych pod względem stopnia zaawansowania oraz wieku.

Pierwszym krokiem do stworzenia grupy jest weryfikacja umiejętności językowych poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej jak również napisanie testu kompetencji językowych. Na podstawie osiągniętych przez słuchacza wyników, proponujemy grupę odpowiadającą umiejętnościom językowym i preferencjom klienta. Jest to gwarancją efektywności naszych kursów, przekładającą się na zadowolenie słuchaczy.

Kameralna, przyjazna atmosfera w trakcie spotkań z językiem obcym sprzyja pokonywaniu bariery językowej - nasi słuchacz nie boją się mówić w języku obcym! A to jest naszym głównym celem. Od początku zajęć uczymy nie tylko mówić w języku obcym, ale również w nim myśleć. Nie chcemy aby nasi słuchacze wypowiadali się poprzez tłumaczenie polskich zwrotów na język obcy. Nie chcemy też, aby umiejętność wypowiadania się zarezerwowana była tylko dla zaawansowanych słuchaczy. U nas każdy mówi i stara się zastosować nabyte umiejętności w praktyce.

Programy ramowe kursów każdorazowo dopasowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości słuchaczy. Mało liczne grupy pozwalają nam też na indywidualny kontakt ze słuchaczem. Nie jest on dla nas częścią grupy a indywidualną osobą, której należy poświęcić należytą uwagę. Dlatego też z każdym słuchaczem dyskutujemy o jego postępach w nauce i doradzamy kolejne kroki do poznania języka obcego. Zapewniamy również bezpłatne indywidualne konsultacje, podczas których możemy zgłębić dowolny temat bądź też problem nurtujący słuchacza.

Zobacz też:
materiały
lektorzy