Zasady płatności obowiązujące w „Lingua-Perfect”

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

 • semestr zimowy – rozpoczęcie 1.X
 • semestr letni – rozpoczęcie po przerwie semestralnej

2. Opłata wnoszona jest za jeden semestr nauki

3. Wpłaty można wnosić:

 • jednorazowo
 • w 2 ratach (dla kursów o odpłatności poniżej 500 zł)
 • w 3 ratach (dla kursów o odpłatności powyżej 500 zł)

4. W przypadku płatności ratalnej obowiązują następujące terminy płatności

 • semestr zimowy: I rata – przy zapisie
 • II rata – do 31.X
 • III rata – do 30.XI
 • semestr letni: I rata – do 30. I
 • II rata – do 31.III
 • III rata – do 30.IV

5. System zniżek: ZNIŻKI NIE KUMULUJĄ SIĘ

 • jednorazowa wpłata  (tylko dla kursów o odpłatności powyżej 500 zł)
 • zniżka studencka
 • zniżka rodzinna
 • korzystając z innych ofert „Lingua – Perfect” – 10%
 • zniżka na podręczniki – 20%

6.W razie nie odbycia się zajęć z powodu choroby lektora zajęcia są odpracowywane w późniejszym, dogodnym dla słuchaczy terminie.

7. UWAGA! Nie zwracamy pieniędzy za zajęcia, na których słuchacz był nieobecny.

8. Płatności można dokonywać:

 • w siedzibie: SJO „Lingua – Perfect” w czasie pracy sekretariatu
 • w filiach – podczas wyznaczonych terminów dyżurów
 • przelewem
  nazwa odbiorcy: Studium Języków Obcych „Lingua-Perfect” Halina Kobusińska
  adres odbiorcy: ul. Gdańska 91/93, 90-613 Łódź
  tytuł przelewu: imię nazwisko słuchacza, filia
  przelewem na konto : 45 1140 2004 0000 3802 6265 8962

9. Cena kursu obejmuje Darmowy Pakiet Językowy

10. Cena kursy nie obejmuje kosztu podręczników

11. Apelujemy o terminowe wpłaty. W wypadku niedotrzymania warunków płatności, SJO ma prawo wykreślić słuchacza z listy kursu.